Jak je to s poskytováním osobních údajů…

8. 7. 2014

Ve svém prvním vyjádření jsme jako sdružení fanoušků deklarovali, že k systému prodeje permanentek a Karet FCB nezaujímáme žádné vyhraněné stanovisko a považovali jsme za normální, že za normální situace je to osobní věc každého fanouška, jaké stanovisko zaujme.

Ale situace není až tak normální, jak je nám prezentováno. Ubezpečujeme vás, že jako OSBB vše sledujeme a připravujeme souhrn nejzásadnějších otázek, které se chystáme předložit vedení našeho klubu. O způsobu předání a přesném znění otázek se bude mimo jiné jednat na Výborové schůzi dne 10. 7. 2014. Na tuto schůzi jsou zváni taky všichni členové OSBB (můžete si tam vyzvednout i objednané suvenýry).

Ale zpět k problému s poskytováním osobních údajů. Díky aktivitě jednoho fanouška (mockrát mu za to děkujeme) se objevily dva zásadní rozpory v současném systému prodeje:

Za prvé se projevil určitý nesoulad (nechceme to nazvat přímo lží, možná to bylo způsobeno jen spěchem, i když zbytečným…, však obrázek si určitě udělá každý sám) mezi vyjádřením v článku na oficiálním webu FCB „Odpovídáme na nejčastější dotazy ke Kartě FCB – Jaroslav Baďura, tiskový mluvčí FC Baník Ostrava – Publikováno: 24. 06. 2014“, kde je jasně uvedeno: „Nebudou nějak zneužity mé osobní údaje, které klubu poskytnu? – FC Baník Ostrava postupuje při získávání údajů do vnitřní databáze podle platných zákonů ČR. Údaje neposkytne třetí osobě a bude je využívat pouze pro potřeby adresného ticketingu. Veškeré osobní údaje, které zájemci o registraci klubu poskytují, předávají dobrovolně a v souladu se zákonem.“ a skutečností, kdy fanoušci při převzetí permanentky (Karty FCB) musí podepsat prohlášení, že souhlasí (citujeme) „… s tím, že společnost je oprávněna poskytnout osobní údaje třetím subjektům, zejména…“. Tento nesoulad má kromě morálního aspektu a určité (dle našeho názoru hodně vysoké) míry rizika zneužití osobních údajů taky znaky porušení zákona, a to z hlediska ochrany spotřebitele a mohl by být posuzován jako klamání spotřebitele dle Zákona č. 634/1992 Sb., kde se mimo jiné praví toto:
ZÁKAZ KLAMÁNÍ SPOTŘEBITELE: Nikdo nesmí klamat spotřebitele, zejména uvádět nepravdivé, nedoložené, neúplné, nepřesné, nejasné, dvojsmyslné nebo přehnané údaje anebo zamlčet údaje o skutečných vlastnostech výrobků nebo služeb či úrovni nákupních podmínek.

A druhý nesoulad se projevil v samotném požadavku na některé vyžadované údaje. Zde je názor Úřadu pro ochranu osobních údajů: „požadavek na poskytnutí rodného čísla se však vzhledem ke zvláštní úpravě pro využívání rodných čísel podle zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o evidenci obyvatel), jeví jako neodpovídající.“. A Úřad sám doporučuje tento postup: „Jestliže se rozhodnete své osobní údaje pro získání karty poskytnout, doporučujeme Vám obrátit se v souladu s citovaným ustanovením zákona o ochraně osobních údajů na FC Baník Ostrava s písemnou žádostí o vysvětlení rozsahu a způsobu zpracování požadovaných osobních údajů a doby, po kterou budou osobní údaje držitele karty uchovávány. V případě, že Vám uspokojivé vysvětlení nebude poskytnuto, bude se Úřad Vaším podáním doplněným o komunikaci s uvedeným správcem osobních údajů dále zabývat.“ A fanoušek, který nám tyto informace poskytl, nám taky sdělil, že bude takto postupovat. A opět je jen na každém jednotlivci, jak bude postupovat, pokud už se rozhodl permanentku koupit.

Celé znění odpovědi úřadu ZDE 

Souhlas s poskytnutím osobních údajů, který podepisujete při převzetí permanentky   ZDE

Zatím teda tolik ke dvěma zásadním (i když bohužel ne jediným) problémům týkající se akce na zaplnění Bazalů.

Jak jsme slíbili v úvodu, v dalších krocích budeme pochopitelně pokračovat.

King Baník