Vyjádření OSBB k permanentkám a Kartě FCB

27. 6. 2014

OSBB k začínajícímu prodeji nezaujímá žádné vyhraněné stanovisko, pochopitelně ale naší pozornosti nemohly ujít četné reakce a jejich obsahové rozložení. Nechceme tedy nikomu vnucovat nějaký názor, protože si myslíme, že je to otázka cti, rozumu, svědomí a svobodného rozhodnutí každého jedince, jak se k dané situaci postaví a jaké si z ní pro sebe vyvodí důsledky. A to jak fanouška, tak i odpovědných pracovníků FCB a v neposlední řadě i jeho vedení.

Musíme však vyjádřit nesouhlas s neúměrně vysokou cenou vstupenek do sektoru hostí, a to nejen z „historických“ důvodů. Taktéž vyjadřujeme údiv nad Synot kartou, podobnost s kartou Fortuna je více než zarážející a vzpomínky jsou ještě hodně živé. Velmi by nás taky zajímal osud odevzdaných fotografií.

A dále si dovolujeme vyslovit přání, aby veškeré další kroky, které mohou mít přímý vliv na potenciálního návštěvníka našich domácích zápasů, vedení konzultovalo hlavně s těmi, jichž se to týká, třeba formou ankety.

Diváka mohou do hlediště přivést pouze hráči, žádný projekt. A je hodně neuvážené fanouška znechutit ještě před zahájením sezóny, ať už úmyslně nebo svou neschopností.

King Baník