Červencová schůze Výboru OS BB

16. 7. 2015

V úterý 14. července se sešlo na Sokolce pět členů výboru na prázdninové výborové schůzi OS. Do našich řad byli přijati tři noví členové (vítejte a buďte brzo následováni dalšími) a následně byla podstatná část průběhu schůze věnována přípravě blížícího se koncertu našeho honorárního člena.