Vyjádření na reakci p.Šafarčíka k OS BB

16. 2. 2015

Na bigboard, spolufinancovaný Občanským sdružením Baník Baníku, reagoval předseda představenstva FC Baník Ostrava Mgr. Petr Šafarčík vyjádřením pro deník Sport. Vznesl v něm hned několik dotazů či poznámek týkajících se našeho sdružení. Dovolujeme si některé výroky pana Šafarčíka opatřit komentáři.

Šafarčík: „Očekával bych ze strany občanského sdružení Baník Baníku konstruktivnější přístup. Ptám se, co pozitivního toto sdružení za poslední tři roky pro Baník vykonalo.“

Sdružení se v minulosti věnovalo dvěma projektům, které měly v součinnosti s klubem pomáhat s nalezením mladých talentů pro Baník Ostrava a zajištěním tréninkových prostor pro jeho mládežnické celky. Nepovedlo se však dotáhnout do konce revitalizaci hřiště v Muglinově, o kterém se uvažovalo jako o hrací ploše  pro mládež Baníku, ani rozjet projekt náboru mladých talentů do klubu. Oba projekty zůstaly nedokončeny z důvodů nezájmu nebo liknavosti vedení klubu FC Baník Ostrava, nikoliv sdružení. Za poslední tři roky sdružení uspořádalo demonstraci na záchranu Bazalů, veřejnou sbírku peněz pro konto Zachraňme Baníček, rozjelo iniciativu za zmírnění úprav na Bazalech či alespoň trochu zmírnilo ostudu, kterou si klub způsobil vykopnutím dlouholeté opory a kapitána, když mu uspořádalo neoficiální rozloučení s fanoušky… To jen namátkou, ve výčtu by se dalo pokračovat.

Šafarčík: „Taky by mě zajímaly plány tohoto sdružení, pokud jde o budoucnost. Kladu si otázku, jaký je dnes vlastně smysl existence tohoto občanského sdružení.“

Smysl sdružení zůstává stále stejný a záleží hlavně na fanoušcích Baníku, zda se ho podaří naplňovat – již několikrát jsme veřejně přiznali, že aktivní účast fanoušků v OSBB zůstává silně za očekáváním. Členská schůze uložila výboru sdružení, aby se ve spolupráci s honorárními, zakládajícími i řádovými členy intenzivněji věnoval naplnění současných hlavních cílů spolku, kterými jsou navýšení členské základny, sledování počínání vedení FC Baník Ostrava nebo zviditelňování sdružení pořádáním akcí spjatých s Baníkem a jeho fanoušky. Jsme přesvědčeni, že i naše iniciativa, kterou upozorňujeme na katastrofální způsob vedení klubu, je pro Baník užitečná. To pan Šafarčík asi logicky cítí jinak.

Šafarčík: „Tento billboard stál jeho členy jistě nemalé finanční prostředky. Opravdu se nedaly vynaložit nějak smysluplněji? Třeba opravdu na podporu Baníku, jak to ostatně má sdružení ve svém názvu.“

Lichotí nám, že má pan Šafarčík starost o smysluplné využívání našich finančních prostředků. Pronájem plochy vyšel na 28.000,- Kč a byl hrazen rovným dílem OSBB a občanským sdružením Chachaři. Panu Šafarčíkovi tak vyšlo jedno z jeho novoročních přání, ve kterém mu ležela na srdci např. otázka jednotnosti našeho sdružení a jeho „odnoží“. V otázce smysluplnosti bigboardu panuje mezi fanoušky Baníku shoda. Skutečně konstruktivnímu využití našich prostředků ve prospěch klubu jsme byli vždy zcela otevřeni, jelikož právě to je jedno z poslání, které stálo za vznikem sdružení. Jak je však již uvedeno výše – nalézt společnou řeč se zodpovědnými osobami ve strukturách klubu v minulosti nebylo jednoduché a v současnosti už je prakticky nemožné. Na konkrétní využití peněz ve prospěch Baníku a jeho budoucnosti proto transparentní účet sdružení stále čeká.

Výbor občanského sdružení Baník Baníku.