Členská schůze OSBB 2014

24. 3. 2014

V 13:00 hodin dne 22. března 2014 byla místopředsedou sdružení Lukášem Bialkem zahájena členská schůze Občanského sdružení Baník Baníku. Protože v době zahájení nebyla přítomna nadpoloviční většina členské základny, byla schůze přerušena a pokračovala od 13:15 hodin na základě přítomnosti nadpoloviční většiny členů zakládajících.

Následně byli účastníci seznámeni s programem schůze a byla jim druhým místopředsedou Jaroslavem Kulou přečtena výroční zpráva za rok 2013. Hlasováním byla zpráva schválena stejně jako zpráva revizní komise, kterou přečetl Michal Hřebačka…

Čas, který uběhl od založení OS ukázal, že je třeba změnit stanovy OS v oblasti členství v případě, že člen nezaplatí členský příspěvek za daný kalendářní rok. V podstatě jde o tom, že nezaplacením příspěvku by člen nepřestal být členem OS, ale stal by se tzv. pasivním členem. Návrh byl členskou schůzí v počtu 62 hlasů schválen a bude předložen ke schválení příslušnému ministerstvu.

V dalším průběhu schůze byli přítomní vyzvání k účasti na chystaném setkání s šéftrenérem mládeže Baníku Helštýnem. Jak známo, sdružením navržený projekt v oblasti hledání talentů byl Baníkem odmítnut, nebyla však zcela zamítnuta pomoc sdružení v této oblasti. Hned na členské schůzi projevil zájem o účast na setkání člen OS Posker. Účast dalších členů OS je samozřejmě jenom vítaná.

OS hledá i nadále aktivity, kterým by pomohl. Jednou z uvažovaných akcí je pomoc dětským azylovým domům či nemocnicím ve formě sbírky hraček či stolních her. Uvažujeme, že akce by se mohla uskutečnit při některém z příštích domácích zápasů FCB – sledujte webové stránky OS. Zmíněný návrh již byl součástí závěrečné diskuze, ve které bylo navrhnuto také uspořádání rozlučkového poděkování fanoušků Martinu Lukešovi, byl diskutován odchod Libora Adámka z majetkové struktury Baníku i jiné aktuální otázky okolo FCB.

Před půl třetí byla schůze Lukášem Bialkem ukončena.

 

Zde je ke stažení výroční a revizní zpráva.

Výroční zpráva
Výroční zpráva
Revizní zpráva
Revizní zpráva