Výborová schůze, 4.9.2014

5. 9. 2014

Po měsíční přestávce proběhla výborová schůze, které se účastnilo 5 členů výboru a stejný počet řadových členů.

Bylo dohodnuto zamítavé stanovisko k projektu rekonstrukce hřiště v Muglinově, zahájena příprava na Rock Baníku č.2 (letos nejspíše v luxusním termínu 13.12. !!!), dohodnutý další postoj ke spolupráci s klubem vzhledem k současné situaci a závěrem vedena debata o současné situaci.