Otevřený dopis

29. 3. 2016

Na členské schůzi bylo odhlasováno zaslání otevřeného dopisu na nové vedení klubu s dotazy ohledně uchovávání dat získaných v předešlých letech při nákupu lístků, permic a různých karet fanoušku. Zde je celé znění otevřeného dopisu.

 

Věc: Otevřený dopis

Vážený pane předsedo představenstva,

na základě usnesení Členské schůze Baník Baníku, z.s. si Vás dovolujeme oslovit tímto otevřeným dopisem a žádáme Vás o zodpovězení níže položených otázek. Pokud byste měl zájem odpovědět osobně, rádi Vás přivítáme na jedné z dalších schůzí Výboru Spolku – tyto schůze jsou otevřeny všem členům a pozvaným hostům. Pokud raději zvolíte písemnou formu, využijte prosím tuto kontaktní adresu:

Baník Baníku, z.s.,  U Kapličky 63, Ostrava – Muglinov, PSČ 712 00.  Email: info@banikbaniku.cz

Za vaše odpovědi Vám předem děkujeme.

jaké osobní údaje fanoušků v současnosti shromažďuje FCB (adresný prodej vstupenek byl zrušen, některé údaje je pochopitelně nutno vyplnit při nákupu „Permice“)?

  • jak jsou osobní údaje zabezpečeny, je vše v souladu s platnými zákony, popř. požadavky ÚOOÚ?
  • má vedení FCB nějaké informace od ÚOOÚ o vyšetřování, popř. uzavření případů porušení pravidel při shromažďování osobních údajů z minulosti (týkajících se FCB)?
  • jaký je osud dat (osobních údajů, fotografií a podobných citlivých informací), které FCB získával a shromažďoval v minulosti (od Peterovy Karty Fanouška až po Šafarčíkův BaníkTeam, popř. z již neplatných „Permic“)? Jsou ještě tato data někde uložena? Jak jsou chráněna? Nebo byla již zlikvidována? Pokud ano – jakým způsobem?

Pozn.: podotýkáme, že na jedné společné schůzce našeho Spolku (tehdy ještě OS) pan Šafarčík veřejně slíbil, že veškerá stará data budou smazána.

Vážený pane předsedo představenstva, děkujeme Vám za ochotu a čas věnovaný našemu dopisu, těšíme se na odpověď a přejeme Vám osobně hodně osobních i pracovních úspěchů, štěstí, pohody a zdraví. A našemu Baníčku v podstatě to samé!

S pozdravem                                                                                     Výbor Baník Baníku, z.s.