Výbor spolku

Předseda spolku:

Peter Hurban


Místopředsedové spolku:

Lukáš Bialek, Jaroslav Kula


Členové výboru:

Zdeněk Tomis, Martin Otto, Vilém Fronček, Richard Trávníček


Revizní komise:

Michal Hřebačka, Kateřina Jurczyk, Zdeněk Novák