Prosincová výborová schůze

3. 12. 2015

Ve čtvrteční večer se sešlo 5 členů výboru, 3 zakládající, 1 honorární a 1 řadový člen sdružení. Výborová schůze stanovila členské příspěvky na rok 2016 ve výši 500,-Kč. Dále byl určen termín pro pořádání plesu sdružení na 5.3.2016. Také bylo rozhodnuto o zřízení nových míst, na kterých bude možnost přihlásit se do OSBB. Byli přijati 2 noví členové, které vítáme v našich řadách !!!