Pozvánka na členskou schůzi

17. 1. 2013

Vážený člene Občanského sdružení Baník Baníku,

na základě článku V a odstavců 5.1 a 5.2 Stanov OS BB svolává Výbor OS BB členskou schůzi sdružení na sobotu 9. února 2013 na 11:00 hodin do sálu restaurace Sokolka na ulici Hladnovské v Ostravě – Muglinově. Výbor si Tě dovoluje tímto dopisem pozvat k osobní účasti na členské schůzi.

Na schůzi bude předložena zpráva Výboru o dosavadní činnosti sdružení, zpráva Revizní komise o hospodaření sdružení za uplynulé období a nástin nejbližších připravovaných akcí. V plánované diskuzi se budou mít možnost všichni členové vyjádřit k dosavadní činnosti OS BB (a zejména jeho Výboru) a také se zeptat na cokoli, co se sdružením souvisí. Pokud budeš mít zájem vystoupit v diskusi s vlastním diskusním příspěvkem, prosíme avízovat tuto skutečnost odpovědí na tento dopis.

Výbor sdružení předloží na členské schůzi k diskusi a případnému schválení formou hlasování návrh spoluúčasti OS BB na financování projektu revitalizace trávníku na fotbalovém hřišti FC Muglinov na Komerční ulici. Ve spolupráci s muglinovským klubem chce OS dát místní hřiště do takového stavu, aby na něm mohli po uzavření smlouvy trénovat a hrát bezplatně baníkovské mládežnické týmy po dobu minimálně pěti let. Podrobnější informace k projektu podají odpovědní lidé přímo na členské schůzi.

Při příležitosti konání členské schůze bude možnost vyzvednutí dosud nevyzvednutých členských průkazů a odznaků OS BB. Samozřejmě bude možno vyzvednout obojí i pro ty členy OS, kteří se na členskou schůzi nebudou moci dostavit. Podmínkou vyzvednutí je znalost jména, příjmení a členského čísla toho člena, kterému bude průkaz a odznak vyzvednut.

Závěrem si dovolujeme vyjádřit přesvědčení, že svou osobní účastí na členské schůzi přispěješ k jejímu zdaru a k naplnění hlavního cíle sdružení – konkrétní pomoci FC Baník Ostrava.

Na shledání na členské schůze se těší Výbor Občanského sdružení Baník Baníku.

Výbor OS Baník Baníku