Členská schůze spolku – 6.2.2019

8. 3. 2019

Ve středu 6.2.2019 proběhla v restauraci Parlament členská schůze spolku Baník Baníku, na kterou byli pozváni všichni členové. Schůze se zúčastnilo 22 členů ZSBB. Předseda spolku Peter Hurban přečetl Výroční zprávu za rok 2018 a členka revizní komise Kateřina Jurczyk přečetla Zprávu kontrolní komise. Obě zprávy byly jednomyslně odsouhlaseny. V další diskuzi potom zazněly některé návrhy a připomínky k další činnosti spolku, schůze se usnesla, že bude spolek pokračovat v podpoře mládeže FCB, zasadí se o dotažení zasazení pamětního kamene, bude pokračovat v některých dalších tradičních akcích (baníkovský kvíz, darování krve atd.) a pokusí se o některé nové formy propagace spolku. Děkujeme všem členům spolku za podporu!!!

Výroční zpráva 2018

Zpráva kontrolní komise 2018