NOVÝ ČLEN VÝBORU

7. 12. 2021

V souvislosti s úmrtím Zdeňka „Emila“ Tomise byl do výboru kooptován nový člen, Martin Kajzar.

Výbor spolku momentálně tvoří: Peter Hurban, Lukáš Bialek, Jaroslav Kula, Vilém Fronček, Richard Trávníček, Martin Otto a Martin Kajzar.

Vítáme nového člena ve výboru spolku!!!