Druhá lednová schůze výboru

7. 2. 2013

V podvečer posledního lednového dne se sešel výbor a členové revizní komise na vložené schůzi, jejíž převážnou část věnovali podrobným přípravám první členské schůze OS BB. Mimo zmíněnou problematiku byli také přijati dva noví členové sdružení.