Pozvánka na členskou schůzi OSBB

18. 3. 2014

Vážený člene Občanského sdružení Baník Baníku,

na základě článku V a odstavců 5.1 a 5.2 Stanov OSBB svolává Výbor OSBB členskou schůzi sdružení na sobotu 22. března 2014 na 13:00 hodin do sálu restaurace Sokolka na ulici Hladnovské v Ostravě – Muglinově. Výbor si Tě dovoluje tímto dopisem pozvat k osobní účasti na členské schůzi. Na schůzi bude předložena zpráva Výboru o dosavadní činnosti sdružení, zpráva Revizní komise o hospodaření sdružení za uplynulé období. V plánované diskuzi se budou mít možnost všichni členové vyjádřit k dosavadní činnosti OS BB (a zejména jeho Výboru) a také se zeptat na cokoli, co se sdružením souvisí. Pokud budeš mít zájem vystoupit v diskusi s vlastním diskusním příspěvkem, nebo aktivně se podílet na další budoucnosti sdružení(např.vstupem do výboru) prosíme avízovat tuto skutečnost odpovědí na tento dopis..

Při příležitosti konání členské schůze bude možnost vyzvednutí dosud nevyzvednutých členských průkazů a odznaků OSBB. Samozřejmě bude možno vyzvednout obojí i pro ty členy OS, kteří se na členskou schůzi nebudou moci dostavit. Podmínkou vyzvednutí je znalost jména, příjmení a členského čísla toho člena, kterému bude průkaz a odznak vyzvednut.

Závěrem připomínáme že výše členského příspěvku pro rok 2014 byla stanovena na 500,-Kč https://banikbaniku.cz/2013/12/05/prosincova-vyborova-schuze/

Na shledání na členské schůzi se těší Výbor Občanského sdružení Baník Baníku.

Výbor OS Baník Baníku