Prosincová schůze výboru OS

10. 12. 2012

Ve čtvrtek na Mikuláše se sešlo na Sokolce v Muglinově na výborové schůzi OS BB šest členů výboru a jeden člen revizní komise.  Na programu bylo zejména přijetí dalších dvou nových členů, následný program se pak řídil těmito body:

– informace o zasedání zastupitelstva města

– diskuze o přípravě členské schůze

– realizace besedy se zajímavými hosty pro členy OS

– příprava dalšího konkrétního projektu ve vztahu k Baníku

– zintenzivnění snahy o získání dalších honorárních členů z řad bývalých hráčů Baníku

Doplněno:

– Všem členům bude emailem odeslána informace o zaplacení členského příspěvku na další rok. 

– Informace o možnosti vyzvednutí průkazek a odznaku do začátku jarní části sezóny bude v následujícím článku pro členy OS.