Únorová schůze výboru

7. 2. 2014

V první únorový čtvrtek se na Sokolce sešli 4 členové výboru, 2 zakládající členové a 2 hosté z řad členské základny OS BB. Na programu byla příprava programu členské schůze (proběhne 8.3.2014) a příprava programu schůzky s vedením klubu (proběhne 12.2.2014). Dále byly s přizvanými hosty projednány dva projekty, ke kterým se občanské sdružení přidá a vezme nad nimi záštitu. O těchto projektech budete včas informováni prostřednictvím našeho webu.