Schůze výboru občanského sdružení

6. 4. 2012

Dne 5. dubna 2012 se sešel na svém prvním dubnovém jednání výbor OS za účasti osmi jeho členů a jednoho člena revizní komise. Prvním bodem programu byla úprava bodu 3.14 Stanov, ke které došlo k 31.3.2012 na základě celé řady připomínek ze strany zájemců o členství v OS. Po schválení příslušným ministerstvem nabude změna článku platnosti.

V dalších bodech bylo schváleno přijetí prvních dvaadvaceti řádných členů OS, projednával se způsob předání členských průkazů a odznaků, oslovení dalších potencionálních honorárních členů, příprava setkání se spolumajitelem FC Baník Ostrava panem Šafarčíkem, první návrh detailnější koncepce činnosti sdružení a další aktuální témata.

Výbor OS tímto oslovuje pana Zdeňka Šantrůčka, který poslal na transparentní účet sdružení finanční částku, ale neposkytl údaje pro zpětný kontakt. Prosíme jmenovaného, aby se ozval na kontaktní e-mail registrace@banikbaniku.cz. Děkujeme.

Další schůze výboru OS je naplánována na 12.4.2012.