Červnová výborová schůze

15. 6. 2012

Výborové schůze OS se konají pravidelně první čtvrtek v měsíci, ale protože bylo hned několik členů výboru zkraje června zaneprázdněno, výborovka byla odložena na středu 13.6. V Joker Clubu se sešlo v 18:30 hodin pět členů výboru spolu se dvěma dalšími zakládajícími členy OS.

Ještě před začátkem schůze byl rukou předsedy Václava Daňka vylosován 4. ročník fanouškovského fotbalového turnaje Chachar Cup a pak už se účastníci věnovali práci pro OS. Výbor dodatečně schválil přijetí dvou nových honorárních členů (Jan Laštůvka, Jiří Basta) a 34 členů řádných. Počet členů OS stoupl k 14.6. na 102.

Výbor se ještě jednou vrátil ke schůzce členů OS a jejich sympatizantů, která proběhla 28. května na Sokolce. Výbor registruje, že debata na schůzce i výsledky ankety na webových stránkách OS poukazují na rozdílnost názorů ohledně výše členských příspěvků. Nad celou věcí je nutno se pečlivě zamyslet a přijít s konkrétním závěrem. Jedno je ale jisté – výše vkladu při vstupu do OS se určitě měnit nebude.

Členům výboru OS je zřejmé, že původní záměr nabrání velkého množství členů v poměrně krátkém časovém období se nepovedl a že je tedy nutno zaměřit své síly na větší propagaci OS – ať už kvůli přílivu dalších nových členů nebo kvůli celkovému většímu zviditelnění OS. Letákové akce, které proběhly při posledním domácím zápase se Slavii či při festivalu Rock Show, měly určitě svůj význam, ale k nějakému velkému náboru nových členů (zatím) nevedly. Je třeba zvýšit aktivitu zejména v oblasti využití slavných jmen našich honorárních členů – zde cítí výbor opravdu velké rezervy.

Na schůzi výboru přišli po osmé hodině také majitelé Baníku pánové Šafarčík a Adámek a ve společné otevřené debatě byly hledány možnosti, kterými může OS pomoci Baníku či jak může naopak Baník pomoci OS zejména v jeho zviditelnění. Diskutovány byly první konkrétní možnosti – například působení OS v oblasti mládeže Baníku či způsob podpory OS Baníku v jednání s městem Ostrava. Nutno říct, že v diskuzi zazněla řada námětů, z nichž některé byly opravdu zajímavé pro obě strany.

Závěrem článku několik administrativních záležitostí:

– všichni noví členové (ale i ti staří, kteří tak doposud neučinili) si mohou mimo fotbalovou sezónu vyzvednout průkazku a odznak OS u obsluhy v Joker Clubu každý den od 8:00 do 23:00 hodin. O dalších možnostech předání byli všichni informovaní mailem na e-mailové adrese, kterou uvedli do přihlášky

– prosíme ty, kteří poslali přihlášku a doposud nezaplatili členský příspěvěk, aby tak učinili co nejdříve (jedná se o 5 lidí)

– aktuální seznam členů OS je k nahlédnutí na https://banikbaniku.cz/seznam-clenu/