Odložení výborové schůze

9. 7. 2012

Červencová schůze výboru OS byla přeložena na srpen. Důvody jsou dva – státní svátek, který připadl na pravidelný termín konání schůze, a dovolené členů výboru. Ti zájemci, kteří měli být přijati za členy OS v červenci, budou samozřejmě přijati v srpnu. Děkujeme za pochopení.