Oficiální odpověď OS BB ohledně obnovy jednání financování revitalizace

12. 9. 2014

Zveřejňujeme oficiální odpověď OS BB ohledně obnovy jednání financování revitalizace hřiště SK Rapid Muglinov.

„Jménem občanského sdružení Baník Baníku Vám sděluji, že jsme se rozhodli nadále nespolupracovat na projektu revitalizace hřiště SK Rapid Muglinov.

Pro odsouhlašení tak velké investice by bylo nutné svolat valnou hromadu, která by musela investici schválit nadpoloviční většinou. Provedli jsme internetový průzkum mezi členy OS BB a 61% dotázaných se vyslovila PROTI tomuto záměru. Je tedy zřejmé, že nemá kvůli tomuto projektu ani cenu valnou hromadu svolávat.

Zároveň si nedovedeme ani představit, jak by v současné situaci mohla fungovat užší spolupráce mezi vedením FCB a sdružením, jehož cílem je mj. zastupovat zájmy fanoušků. A vztah mezi fanoušky a vedením FCB je v současné situaci, diplomaticky řečeno, velice chladný.