Výborová schůze – 20.11.2014

23. 11. 2014

Na listopadové výborové schůzi byly na programu byly tyto body:

  1. Výše členských příspěvků na rok 2015, která zůstává stejná, jako v tomto roce, tedy 500,-Kč.
  2. Příprava koncertu ROCK BANÍKU II., která se uskuteční 13.12.2014 na Sokolce. Vstupné bude 150,-Kč, pro členy OS BB pouze 100,-Kč.
  3. Předběžná diskuze na téma členské schůze, která se uskuteční někdy v lednu/únoru, a kde se bude volit nový výbor, do kterého bychom rádi přivítali „novou krev“.