Květnová výborová schůze OS BB

7. 5. 2014

Na květnové výborové schůzi se sešlo v úterý 6.5.2014 pět členů výboru a tři řádní členové OS. Hned v úvodu byla schválena přihláška nového člena OS a je nás tak o jednoho více. Následně byla diskuzí probrána příprava materiálové sbírky pro handicapované děti z porubského stacionáře, která proběhne na domácích zápasech Baníku proti Jihlavě a Slavii.

Přítomní byli také informovaní o první schůzce zástupců OS s trenéry, kteří mají v Baníku na starost mládež. Potěšitelné je, že Baník naši pomocnou ruku neodmítl a má zájem na realizaci některých společných projektů. Záležitost je ve fázi zrodu, budou následovat další přípravné schůzky. V závěru výborové schůze jsme se věnovali opětovné žádosti muglinovského klubu o pomoc při revitalizaci jejich hřiště (odmítli jsme ji) a přípravou změny právní formy našeho OS s ohledem na změnu v Občanském zákoníku (musíme se transformovat na zapsaný spolek).