Členský příspěvek pro rok 2013

10. 12. 2012

Člensky příspěvek na rok 2013 je minimálně 500,.Kč,-, platba by měla proběhnout do 31.3.2013.

Číslo účtu zůstává stejné 2500238911/2010 a jako variabilní symbol použijte rok 2013 a své členské číslo například „20130200“ je platba za člena který má členské číslo 0200. Platby které přijdou s tímto variabilním číslem i v tomto roce budou už považovány za platbu členského příspěvku na nový rok 2013.

Pokud někdo nemá možnost elektronického bankovnictví, může to provést na poště pomocí složenky typu A, nebo požádat jinou osobu, jedna z možností je i platba na některé pobočce FIO Banky.Důležité je aby byl uveden správný variabilní symbol. Minimální částka členského příspěvku byla odhlasována na výborové schůzi dne 8.11.2012.

Výbor občanského sdružení Baník Baníku.