Chceme pomoci s výběrem talentů

15. 2. 2014

Jeden z členů našeho občanského sdružení se na nás obrátil s žádostí o pomoc při realizování celkem jednoduchého projektu, který by s minimálními náklady mohl pomoci klubu při objevování talentů a potencionálních posil Baníčku. S nabídkou tohoto projektu se už několikrát obrátil na odpovědné lidi na klubu, a to jak za vedení současného, tak i předešlého. Nikdy se nedočkal adekvátní odpovědi, zda projekt má či nemá smysl, nepočítáme-li seznam výmluv od p.Ličky. Nejsme odborníci na výchovu mladých fotbalistů, ale rozhodli jsme se návrh na realizaci tohoto projektu zaslat současnému majiteli p.Šafarčíkovi a šéftrenérovi mládeže p.Helštýnovi, celé znění návrhu je zde zveřejněno.  K návrhu se můžete vyjádřit i v anketě zde na stránkách OSBB nebo v diskuzním fóru. V případě, že by tento nápad uznali za užitečný,  nabízí OS BB pomoc při jeho realizaci.

Dobrý den!

Jménem občanského sdružení Baník Baníku (OS BB) se na vás obracíme s návrhem na uspořádaní projektu, který by mohl být užitečný a mohl pomoci k získaní nových talentů do řad našeho klubu. V případě, že by o zrealizování projektu byl ze strany FCB zájem, nabízíme samozřejmě i pomoc OS BB při této realizaci.

Jedná se o projekt, jehož cílem je pod hlavičkou FCB formou jednoduchého testu vytipovat mladé šikovné fotbalisty a fotbalistky z našeho regionu, s případnou následnou vazbou na FCB. Zároveň bychom tímto způsobem chtěli dlouhodobě posílit zájem klubů a také fandů o FCB i v těch nejzapadlejších koutech našeho kraje. Prostě pokusit se i tímto způsobem získat zpět ztracená území Baníku!!!  Na projektu měly zájem podílet se už v roce 2011 fotbalové i kluby, ze kterých vyšly některé současné ikony Baníku. Jednalo se např. o Vigantice, Bruntál, Šumperk, dále Nový Jičín, Hradec n. Moravicí, Studénku, Českou  Ves u Jeseníku a další. Kluby tuto akci můžou využít k vlastnímu náboru nových fotbalistů.

Před rokem(v lednu 2013) byl autor požádán o zpracování finanční rozvahy a její zaslání na příslušná místa na Bazaly, to provedl, ale k projektu, který byl už v roce 2012 roce blízko realizace i díky podpoře jednoho z majitelů, pana Adámka, se zatím nikdo nevyjádřil. Pokud se na přípravě nezačne počátkem března intenzivně pracovat, hrozí, že akce opět nebude zorganizována.

Proto se autor projektu rozhodl obrátit se prostřednictvím o.s. Baník Baníku přímo na majitele klubu s prosbou o podporu tohoto projektu.

Dne 14.2.2014                                                                                        Výbor OS BB

 

Finanční rozvavaha projektu Hledáme nového Baroše, Svěrkoše. Lukeše …

aneb TALENT PRO BANÍK 2014

Musím konstatovat, že přímé výdaje FCBna zorganizování této akce se mi hledají velice špatně. Naopak se domnívám, že by se tato akce dala docela“ výhodně prodat“partnerům FCB, kteří mají zájem o podporu mládeže. Proto Vás prosím o přečtení těchto 3 stránek, které financování projektu co nejpřesněji osvětlí.

Nepřímými výdaji jsou mzdy trenérů mládeže FCB, kteří se na přípravě akce musejí podílet – oni musí určit disciplíny, které budou jednoduché pro začínající fotbalisty a zároveň budou alespoň částečně vypovídající pro případný výběr talentů. Rovněž se musí účastnit 1. kola v areálu ZŠ Šoupalova a 2. kola na Bazalech. Svůj čas nepočítám, po předloňském  zásahu V. Ličky máme velký zájem na zorganizování této akce. Jedním z cílů akce je rovněž  propagace klubových bonbónů Baníčky, jejichž prodej je nyní ve velkých problémech. Naše vize je taková, že by kluby, které se projektu zúčastní a které budeme touto akcí v jejich okolí propagovat, by byly v rámci účasti na projektu požádány o zakoupení 1 krabice Baníčků(20ks) za velkoobchodní cenu. Výsledek by mohl být i takový, že si samotné kluby prodejem Baníčků vydělají určitý finanční obnos a snad se nám podaří navázat dlouhodobou spolupráci jak fotbalově, tak v jejich zájmu o Baníčky. Odkoupení bonbónů by nebylo podmínkou účasti klubů na tomto projektu.

Finanční rozvahu jsem rozepsal do několika základních bodů, pokud k ní budete mít jakékoliv otázky či připomínky, rád rád se k nim vyjádřím.

 

1. ZÁKLADNÍ KOLO V KLUBECH

1.A  Příprava propozic

– termínbude určen jednáním s vedením a trenéry FCB  – návrh – konec dubna – začátek května 2014

– přesný den konání si v rámci 1 určeného týdne určí samy kluby a to dle svého rozvrhu tréninků mládeže, tento termín zveřejníme a budeme se snažit do jednotlivých klubů směrovat zájemce o účast z klubů, které se do projektu nezapojí

návrh 8-10 dovednostních disciplín, např. 6-8 s míčem + 2 bez míče(?) + návrh vyhodnovacích  tabulek + několik disciplin pro brankáře  –připravíspolu strenéry mládeženěkterý z odpovědných lidí z klubu ( nejspíš p. Helštýn, hlavní trenér na ZŠ Šoupalova, s ním jsem nyní vůbec nejednal,čekal jsem na vyjádření FCB, které opět nepřišlo) grafické zpracování manuálu včetně rozložení disciplín přímo na hřišti zajistí autor projektu – výdaje FCB = 0,- Kč

– test není věkově omezen, výsledky budou vyhodnoceny dle ročníku narození dětí

– vyřešit se musí systém pojištění účastníků a případné zajištění zdravotní péče – všichni mladí hráči, tedy pokud jsou registrovaní, mají pojistku přes ČMFS

natočení disciplín na video – klub zajistí místo + žáky v dresech Baníku, autor projektu zajistí samotné natočení, bylo by vhodné, kdyby se natočila i vyjádření osobností Baníku k tomuto projektu. Takto připravený videoklip by byl ke stažení pro jednotlivé pořadatele prvního kola. Výdaje na natočení videoklipu uhradí autor projektu, výdaje FCB = 0kč , nutnáodpolední  nebo dopolední  účast několika trenérů FCB při natáčení

1.B  Propagace akce

– oficiální web FCB

– web OS BB + pomoc s propagací mezi členskou základnou OS BB

– média (Deník, rádio Orion) – neznám finanční vazbu mezi FCB a médii

– fanouškovské servery (Chachaři, Banícek.com)

– Facebook

– kluby se budou přihlašovat elektronickou formou dle dohody s FCB na banicky.cz nebo na oficiálu FCB, zde bude rovněž přístupný postupně doplňovaný seznam všech přihlášených klubů

výdaje FCB kromě médií = 0kč

1.C  Samotný průběh  akce

– průběh na stadionech si zajistí v rámci svých tréninků přihlášené kluby

– FCB zajistí průběh akce na ZŠ Šoupalova

– fanoušci FCB budou vyzváni k pomoci při zapisování výsledků v klubech ve svém bydlišti – tato pomoc mi byla některými fanoušky již nabídnuta

– propozice + video + tabulky budou ke stažení na www.banicky.cz nebo na oficiálu FCB, je možnost umístit i na web OS BB

– kluby si zajistí vytištění předpokládaného počtu tabulek pro zápis výsledků přímo na hřišti

– kluby zajistí vyplnění tabulek s výsledky do elektronické podoby tabulek a zašlou je na www.banicky.cz nebo oficiál FCB (v případě problémů s elektronickým vyplněním může nabídnout pomoc OS BB)

výdaje FCB = 0kč

1.D  Vyhodnocení akce

– vyhodnocení provede dle dohody s FCB autor projektu

– vyhodnocení bude provedeno dle kluby zaslaných excelovských tabulek

– vyhodnocení bude provedeno dle ročníků narození zúčastněných dětí

– trenéři FCB rozhodnou, koho pozvat na 2. kolo na Bazaly – má představa je, že každý klub, který se akce zúčastní, by měl dostat šanci přivézt na Bazaly kluky s nejlepšími výsledky.

výdaje FCB = 0kč

2. VÝBĚROVÉ 2. KOLO – BAZALY

– mělo by se konat cca do 14 – 21 dnů od konání kola prvního, děti budou plnit stejné disciplíny, jako v kole prvním, ideální by bylo toto kolo nasměřovat na dopoledne před domácím ligovým utkáním, aby mohli účastníci zůstat na odpolední zápas

2.A – pozvání pro vybrané zašle klubům  elektronickou poštou Baník, případně v rámci dohody přes www.banicky.cz

2.B – propagace již bude interní záležitostí FCB, akce bude jen pro vybrané a pozvané děti, bylo by ideální, kdyby se tito účastníci mohli při testech setkat s některými hráči „ A“ týmu, případně jinými legendami Baníku

2.C – průběh této akce personálně zajistí trenéři FCB, kterým mohoupři zapisování výsledků pomáhat zájemci z řad fanoušků (OS BB), pro hladký průběh akce by bylo ideální zdvojit jednotlivá stanoviště, využít symetrické rozdělení na obou polovinách fotbalového hřiště

2.D – účastníci by měli mít možnost převléknout se v útrobách Bazalů, např. v tělocvičně, po skončení testu by jim mohla být umožněna krátká komentovaná prohlídka útrob tribuny

2.E – výsledkové vyhodnocení provede FCB, případně po vzájemné dohodě autor projektu, s těmito daty již naloží FCB dle svého uvážení, například navázáním bližšího kontaktu s nejšikovnějšími účastníky testu

Výdaje na 2.kolo se mi opět hledají špatně, snad kdyby každý z účastněných dostal nějakou drobnost s motivem FCB. Zároveň bychom zajistili, aby každý zúčastněný obdržel 1 sáček bonbónů Baníčky.

Na jakékoliv otázky jsem připraven odpovědět.

 

Dne 8. 2. 2014                                               Autor projektu.