Lednová výborová schůze

10. 1. 2014

Solidní počet deseti členů sdružení se sešel na lednové výborové schůzi, jejímž hlavním bodem byl začátek přípravy letošní členské schůze OS BB. Schůze se s největší pravděpodobností uskuteční 8. března 2014 v 10:00 hodin, ale toto datum musí být ještě ověřeno – samozřejmě budete všichni včas informovaní.

Výbor a přítomní řadoví členové se věnovali také přípravě změn stanov ohledně přerušení členství, diskuzi nad možnou konkrétní akcí OS ve vztahu k Baníku i nad mnohými aktuálními otázkami kolem klubu. Výborová schůze také rozhodla o tom, že nové volby do výboru OS budou až v roce 2015, ale nikdo z výboru se nebrání rozšíření stávajícího výboru o ty členy OS, kteří mají zájem a kteří by chtěli přinést nové impulzy pro naši práci. Rozšíření o takové členy může být provedeno již v roce 2014.