Lednová schůze výboru OS

7. 1. 2013

Ve čtvrtek 3. ledna se  sešel na své pravidelné schůzi výbor OS BB. Zklidnění ze závěru roku 2012 se přeneslo i na nás a na programu byly proto prakticky pouze dva body – přijetí dvou nových členů OS a příprava členské schůze.

Členská schůze začíná mít zejména termínově velice jasné obrysy a vše nasvědčuje tomu, že budou všichni členové OS pozváni na první členskou schůzi na sobotu 9. února do sálu restaurace Sokolka. O začátku se ještě jedná, ale s největší pravděpodobností to bude buď v 11:00 nebo 14:00 hodin.

Ohledně schůze vyčkejte dalších informací. Ti, kteří budou chtít vystoupit s jakýmkoli řečnickým příspěvkem směřovaným k OS, budou mít možnost se dopředu přihlásit. Na členské schůzi bude samozřejmě možnost si vyzvednout průkazy a odznaky OS těmi, kteří tak doposud neučinili.