Možnost vyzvednutí si průkazky a odznaku.

10. 12. 2012

Každý člen který je přijat do OS Baník Baníku automaticky získá průkazku a odznak s logem sdružení. Tyto jsou nachystány v obálkách a k dispozici o přestávce na domácích utkáních Baníku u domečku pod hodinami.

V zimní pauze si noví členové a ti co si ještě odznak s průkazkou nepřevzali, můžou svůj odznak a průkazku vyzvednout v restauraci „Sokolka“ adresa: Hladnovská 259/128 Ostrava-Město. Vkládám zde odkaz na mapy.cz s přímým odkazem na restauraci. Pro převzetí průkazky a odznaku stačí obsluze říci že si jdete vyzvednou průkaz člena OS a nahlásit své členské číslo a příjmení.

Zde je odkaz na restauraci http://www.mapy.cz/s/5QsA