Členská schůze sdružení fanoušků BANÍK BANÍKU

13. 2. 2013

Dne 9.2.2013 v 11:00 hod. místopředseda občanského sdružení Baník Baníku zahájil první členskou schůzi. Účast byla zhruba 40% celkového počtu členů tj 55 členů, což nebyl propadák, ale jásat taky nemůžeme. Diskuze hlavně k  bodu „projekt Rapid Muglinov“ byla určitě přínosná a hodně věcí se na místě ujasnilo.

Detailní zápis z členské  schůze,  důležité usnesení ohledně fotbalového hřiště Rapidu Muglinov,  výroční zpráva za rok  2012 a  zpráva revizní komise  jsou zde k dispozici  k nahlédnutí ve formátu pdf.

  •  Zápis z členské schůze
  •  Usnesení „projekt Rapid Muglinov“
  •  Výroční zpráva
  •  Zpráva Revizní komise

Vyzýváme všechny stávající členy OS BB k zaplacení členských příspěvků pro rok 2013 a to do 31.3.2013. Minimální částka tohoto příspěvku je 500,-Kč. Nezapomeňte při platbě uvádět variabilní symbol ve tvaru 2013…, kdy tečky nahradíte celým vaším členským číslem.  Noví vstupující  členové platí jako doposud vstupní členský příspěvek minimálně 1000,-Kč. Pro nové členy platí, že k zaplacené částce musí poslat na sdružení  i vyplněnou přihlášku.

Stávající členové, kteří si stále nevyzvedli své průkazky, si je mohou vyzvednout u obsluhy v restauraci „Sokolka“, která Vám při vyžádání předá obálku s průkazkou a drobným suvenýrem.

Děkujeme všem za účast a pomoc při snaze pomoct v nelehkých dobách.

Výbor sdružení  Baník Baníku.