VZTAH K VEDENÍ KLUBU

26. 3. 2012

Občanské sdružení Baník Baníku existuje vlastně zatím jen několik desítek hodin a už se vynořilo množství otázek, na které se ptáte. Je to dobře, alespoň je vidět, že vás to zajímá !!! Nejhorší ze všeho by pro nás všechny byla lhostejnost a nezájem…

Jednoznačně nejčastější otázka se týká vztahu sdružení k současnému vedení FCB. Byli jsme informováni, že stejné nebo podobné otázky jsou kladeny i vedení klubu. Na úvod je třeba zdůraznit jednu zásadní věc: OBČANSKÉ SDRUŽENÍ BANÍK BANÍKU VZNIKL ZCELA NEZÁVISLE NA VEDENÍ KLUBU FC BANÍK OSTRAVA !!! Nevznikl ani z vůle, ani proti vůli bývalého ani současného vedení !!! A jako takové chce OS i nadále působit a fungovat. Celá idea sdružení se dala do pohybu už za doby „minulého režimu“ (vedení pana Tomáše Petery) a dokončena byla už za „režimu nového“ ( vedení pánů Adámka a Šafarčíka).

Vzhledem k tomu, jak krátce celý projekt běží, nedošlo ještě k žádnému jednání mezi OS a vedením klubu. V této chvíli je prioritou prezentace OS veřejnosti a získávání nových členů. Teprve odezva, kterou vznik OS vyvolá u široké obce baníkovské, nám ukáže, jaká je a do budoucna může být reálná síla OS. Pevně věříme, že bude odezva co největší a fanoušci prokáží chuť nějakým způsobem pomáhat a spoluvytvářet lepší budoucnost našeho klubu.

Tím pádem se dá říct, že vztah OS k vedení klubu v této chvíli vlastně žádný není. V případě, že současné vedení opravdu bude plnit to, co prezentuje veřejnosti – tedy že bude bojovat za záchranu klubu a stadionu – OS to může jen přivítat a vedení klubu v tomto ze všech sil pomáhat. Zatím nemáme žádný důvod myslet si, že tomu tak není a to je jen dobře pro nás všechny !!! Kdyby tomu tak nebylo a kroky vedení směřovaly opačným směrem, než si asi většina fans FCB představuje, nastal by samozřejmě čas k tomu, aby se OS ocitlo v jakési „opozici“ a napnulo své síly opačným směrem.

Od toho tady OS BANÍK BANÍKU je, aby dalo možnost všem lidem, kterým na osudu Baníčku záleží, podílet se na  dalším osudu klubu…KING BANÍK !!!