Členská schůze 14.2.2015

19. 2. 2015

V sobotu dne 14. února 2015 proběhla v sále restaurace Sokolka členská schůze Občanského sdružení Baník Baníku, která byla tentokrát i schůzí volební. Místopředseda OS Lukáš Bialek hned v jejím úvodu konstatoval, že z důvodu nižší účasti není schůze usnášeníschopná a zcela podle stanov OS vyhlásil patnáctiminutovou přestávku. Po ní již bylo přítomno deset zakládajících členů, což je pro usnášeníschopnost schůze dostatečný počet. Celkem bylo nakonec přítomno 25 členů.

V úvodu schůze byla zvolena mandátová komise ve složení Monika Rohanová, Michal Hřebačka a Kateřina Smužová a poté přečetl Jiří Holiš Zprávu o činnosti OS BB za rok 2014 a nastínil výhled pro rok 2015. Zprávu revizní komise přečetl bezprostředně poté její předseda Michal Hřebačka a chvíli poté informoval Lukáš Bialek členskou schůzi o detailech finanční spoluúčasti OS na zhotovení, vylepení a pronájem bigboardu u stadionu Bazaly.

Dalším bodem programu bylo usnesení členské schůze a reakce OS na prohlášení majitele Baníku pana Šafarčíka v sobotním tištěném vydání deníku Sport. Z tohoto bodu vzešel úkol sepsat text usnesení a poslat jej k připomínkování i nepřítomným členům OS. Následovala informace o koncertu, který se honorární člen OS Jaromír Nohavica rozhodl věnovat členům s tím, že celý výtěžek koncertu půjde na konto OS BB. Každý z členů OS má právo na zakoupení dvou vstupenek – o podrobnostech byl každý informován mailem.

Následovala volba nového výboru OS, pro kterou se bohužel nikdo z přítomných nepřihlásil jako kandidát. V období před členskou schůzí se objevili noví vhodní kandidáti v podobě Zdeňka Tomise a Petera Hurbana a na základě diskuze bylo rozhodnuto, že v souladu se stanovami OS BB bude nový výbor sedmičlenný. Členská schůze pak zvolila výbor ve složení Lukáš Bialek, Jaroslav Kula, Robert Šoltész, Jiří Holiš, Vilém Fronček, Zdeněk Tomis a Peter Hurban a také revizní komisi ve složení Monika Rohanová, Michal Hřebačka a Kateřina Smužová. Obě komise si pak mezi sebou zvolily předsedu (výbor předsedu Jiřího Holiše a místopředsedy Lukáše Bialka a Jaroslava Kulu, revizní komise předsedu Michala Hřebačku).

Členská schůze jako nejvyšší orgán Občanského sdružení Baník Baníku touto cestu děkuje dosavadnímu předsedovi Václavu Daňkovi za jeho práci, zejména pak za výraznou pomoc při zakládání OS a za jeho prvotní zviditelnění na veřejnosti pomocí výstupů v různých médiích. Václav odvedl kus kvalitní práce a měl na rozjezd OS skutečně velký vliv. Členská schůze děkuje i všem ostatním honorárním členům, zejména pak Renému Bolfovi, Dušanu Vrťovi a Milanu Barošovi a dovoluje si vyjádřit přesvědčení, že všichni honorární členové budou v podpoře a propagaci OS pokračovat. Děkujeme všem.

Závěrečným bodem členské schůze OS byla diskuze nad palčivými tématy spojenými s Baníkem, nejvíce diskutována byla rozlučka s Bazaly, které v létě jako prvoligový stánek Baníku zcela jistě skončí. Staronový místopředseda OS BB Lukáš Bialek pak poděkoval přítomným za účast a náměty a členskou schůzi poté ukončil.

Zapsal dne 15.2.2015 Jaroslav Kula

Výroční zpráva

Revizní zpráva