Registrace ochranné známky

23. 1. 2016

SKSOm

Dovolujeme si vám, našim členům i širokému okruhu fanoušků oznámit, že se nám podařilo úspěšně dokončit proces vedoucí k Podání přihlášky k registraci ochranné známky SK SLEZSKÁ OSTRAVA na Úřadu průmyslového vlastnictví a tím pádem můžeme splnit svůj slib daný ve článku ze dne 4.12.2015 a zveřejnit některé další informace, zejména proč a za jakých podmínek odešla z našeho účtu částka 12 500 Kč  (jedná se odměnu jedné nadnárodní právnické kanceláři, která zajišťovala vše, od rešerše již registrovaných ochranných známek, aby se zamezilo případnému vyřazení přihlášky již při podání, formální zpracování přihlášky a její vlastní podání na Úřad PV. Kromě odměny kanceláří zaplacená částka obsahuje i samotný poplatek za podání přihlášky).

Nápad registrovat název, který by nějak souvisel s Baníkem Ostrava, přišel v době, kdy se osud našeho klubu zdál být zpečetěný. V průběhu času se situace v klubu sice poněkud změnila (a každý normální fanoušek doufá, že k lepšímu, jinak by snad ani nemělo cenu dále Baníku fandit), nicméně jsme rádi, že se nám pro jistotu, neznajíce nejbližší a už vůbec ne vzdálenější budoucnosti, podařilo celý postup dotáhnout až do dnešního stavu. Zároveň však vyjadřujeme přání a naději, že nikdy nebudeme muset práva plynoucí z vlastnictví této ochranné známky využít v nějaké krizové situaci, že veškeré další kroky v souvislosti s touto značkou budou podnikány jen v rámci života úspěšného fotbalového ligového klubu. Nejraději v celoevropském měřítku, rádi pak obětujeme další prostředky třeba na celoevropskou registraci.

A ještě několik praktických informací. Ochranná známka je kombinovaná, čili název SK SLEZSKÁ OSTRAVA v levém dolním rohu (malým písmem) doplněná o logo (znovu obsahující název SK SLEZSKÁ OSTRAVA, naše klubové barvy a siluetu našeho města), které vytvořil na základě dochovaných archívu podle prvního znaku od K.Aniola (byl  užívaný krátce po vzniku SK Slezská) jeden z našich členů a již bylo v minulosti používáno našimi Ultras. Ti mají, kromě našeho Spolku Baník Baníku, jako jediní pochopitelně plné právo toto logo nadále bez jakéhokoliv omezení využívat. A my doufáme, že budou takto činit. Podáním přihlášky k registraci vzniká našemu Spolku (zároveň totiž probíhá proces úprav Stanov, mimo jiné změna Občanského sdružení na Zapsaný spolek) přednostní právo na tuto ochrannou známku, nicméně na vlastní registraci má ÚPV cca 9 měsíců. Až po této době bude známka plně registrovaná a budeme mít právo k logu připojit i znak ®.

Výbor OSBB