Členská schůze 2018

26. 11. 2018

Za velice malého zájmu členské základny se konala ve čtvrtek v restauraci Parlament členská schůze ZS BB. Zúčastnilo se jí pouhopouhých čtrnáct členů a schůze tak byla usnášeníschopná pouze na základě přítomnosti nadpoloviční většiny zakládajících členů.

Schůzi vedl místopředseda spolku Lukáš Bialek, který nejprve seznámil přítomné s programem schůze a přečetl Zprávu o činnosti za rok 2017. Byla zvolena volební komise ve složení Ondřej Pyš, Jaroslav Kozel a Petr Bůžek a v dalším bodu programu přečetl Zprávu revizní komise Michal Hřebačka. Obě zprávy byly jednomyslně schváleny.

Pravděpodobně nejdůležitějším bodem programu byla volba nového výboru spolku. Jeho dosavadní členové Jiří Holiš a Robert Šoltéz se další činnosti ve výboru vzdali a na jejich místa byli zvoleni Martin Otto a Richard Trávníček. Výbor pak zvolil jako nového předsedu Petera Hurbana a jako místopředsedové budou pokračovat Lukáš Bialek a Jaroslav Kula. Také ve složení revizní komise došlo ke změně, když odstupující Moniku Rohanovou nahradil Zdeněk Novák. Všechny změny byly v jednotlivých hlasováních schváleny všemi hlasy přítomných.

Účastníci členské schůze spolku se shodli i na tom, že roční příspěvek zůstává minimálně 500 Kč a vstupní 1000 Kč. V závěru schůze a v diskuzi dostal výbor za úkol svolat členskou schůzi za rok 2018 hned na počátku roku 2019, hovořilo se o možnosti uskutečnit fotbalový turnaj za aktivní účasti honorárních členů, zazněla pochvalná slova na Den s Baníčky, probrala se oblast nevhodných termínů zápasů a jejich začátků, bylo informováno o postupu v administrativním vyřizování záležitostí kolem pamětního kamene. Asi po hodině a čtvrt pak místopředseda ZS BB Lukáš Bialek členskou schůzi ukončil.

plachta