Schůze výboru – 11.5.2015

13. 5. 2015

Netradičně v pondělí se sešlo 6 členů výboru spolu se třemi dalšími členy na Sokolce. Byla dohodnuta spolupráce na rozloučení s Bazaly, a některé další detaily připravovaného srpnového koncertu na Parlamentu. Naopak byla zamítnuta účast OS BB na jedné navržené akci. V neposlední řadě byli přijati 2 noví členové, které tímto srdečně vítáme v našich řadách !!!