Aktualizace seznamu členů a příspěvku

28. 6. 2015

 

 

 

 

Na webových stránkách našeho sdružení(spolku) si od dneška můžete zkontrolovat zda jste již zaplatili členský příspěvek na aktuální rok.

V seznamu členů byla doplněna kolonka o zaplaceném příspěvku na daný rok(netýká se honorárních členů). Členský příspěvek je dobrovolný a jeho minimální výše je 500,-Kč za rok. Nezaplacení příspěvku např. v roce 2015 bude mít takový vliv, že člen nebude mít právo rozhodovat a uplatnit své hlasy při hlasovaní na členské schůzi po skončení roku 2015, tzn. v březnu 2016. V posledních dnech se množili dotazy zda mají členové uhrazené příspěvky na aktuální rok, pokusili jsme se tedy vyjít vstříc a snad budete spokojeni.

Aktualizace bude probíhat v rámci časových možností a před členskou schůzí častěji. Zaplacení nebo nezaplacení příspěvku nemá vliv na účast na členské schůzi, jen nemá člen možnost hlasovat . Zaplacení příspěvků se provádí na transparentní účet sdružení https://www.fio.cz/scgi-bin/hermes/dz-transparent.cgi?ID_ucet=2500238911 s variabilním symbolem roku a čísla člena např.  20150202.