Únorová schůze výboru

23. 2. 2016

Na 38.výborové schůzi OSBB byl přijat jeden nový člen, dohodnuto datum konání členské schůze, odsouhlaseno dorovnání vysbírané sumy na onkologii z peněz OSBB (výdaj 1.777,-Kč) a domluveny některé detaily připravovaného plesu na Parlamentu. Mimochodem lístků na akci je pořád dostatek, PŘIJĎTE SE S NÁMI POBAVIT !!!