Květnová schůze výboru OS

4. 5. 2012

Sedm členů výboru OS spolu s novým honorárním členem Karlem Kulou se sešlo na květnové výborové schůzi, která se konala tradičně první čtvrtek v měsíci – tentokrát tedy 3. května. Vedle přijetí jmenovaného mezi nové honorární členy sdružení  (spolu s Martinem Jenáčkem) bylo v úvodu projednáno přijetí nových řádných členů, čímž stoupl počet členů sdružení na 66.

Následovala příprava informačního letáku (bude k dispozici již v Příbrami a hlavně pak na Bazalech při utkání se Slavii), informace o stavu změn stanov OS (stále se čeká na vyjádření příslušného ministerstva), hodnotily se dosavadní kampaně mající za cíl větší popularizaci OS, probíraly se návrhy na další honorární členy (z nichž někteří již byli osloveni) a řada dalších dílčích témat.

Velkou pozornost věnoval výbor přípravě schůzky, na které by se měli v době mezi skončením ligy a začátkem fotbalového ME sejít dosavadní členové OS (řádní i honorární) i všichni ostatní zájemci o vstup do OS či jeho sympatizanti. Na schůzce očekáváme bohatou diskuzi vedoucí k objasnění řady otázek, které jsou poměrně často kladeny. Očekáváme, že z diskuze může vyplynout i řada podnětných návrhů pro další práci OS. Pozor – schůzka nebude řádnou členskou schůzí!