REAKCE VÝBORU OS BB NA PODNĚTY/VÝHRADY FANOUŠKŮ.

16. 5. 2013

V poslední době se k nám dostalo několik připomínek týkajících se občanského sdružení. Mimo jiné nám byl doručen i otevřený dopis jednoho fanouška. Děkujeme za připomínky a podněty, v následujících řádcích bychom rádi některé věci, které jsou OS BB vytýkány, vysvětlili…

Nedůvěryhodné vedení OSBB: „Vedení OSBB tvoří jen lidé z úzké skupiny tzv.Chacharů, kteří jsou i vzhledem ke svým aktivitám nedůvěryhodní.“

Je nám líto, že někdo považuje členy vedení OSBB za nedůvěryhodné. Tito lidé se dostali do vedení na základě řádné volby a rozhodně nejsou „neodvolatelnými“. Ze stanov je zřejmé, že každý člen má – za splnění daných podmínek – právo volit a být volen. Vězte, že budeme jenom rádi, pokud se objeví další lidé, kteří se budou chtít aktivně podílet na činnosti OSBB a budou mít zájem stát se členy vedení. Je velice pravděpodobné, že při další členské schůzi se bude volit vedení nové – možnost změny/výměny vedení tedy určitě existuje. Dovolte nám, abychom polemizovali s připomínkou, že jsou členy vedení hlavně tzv.Chachaři. Jelikož se nejedná o žádnou oficiální skupinu či organizaci, je těžké posoudit, kdo k Chacharům patří a kdo ne. Nicméně z devítičlenného výbory OSBB by toto velice nepřesné zařazení pasovalo tak maximálně na dva členy. Kromě nich jsou zde zastoupeni bývalí hráči FCB (3x), členové skupiny E-maniacs, i lidé, kteří se k žádné skupině nehlásí, chodí na Bazaly do sektorů „S“, kde sledují zápasy Baníku a podporují jej tak, jako většina ostatních fanoušků FCB. Při zakládání OSBB i při pozdější volbě výboru OSBB jsme měli  maximální snahu o to, abychom byli reprezentováni pokud možno pestrým spektrem fanoušků. Myslíme si, že se nám to povedlo.

Druhou věcí je samotný fakt, že někdo považuje aktivní fandění v kotli za známku nedůvěryhodnosti. Pokud to tak někdo cítí, asi s tím těžko něco uděláme, ale dovolíme si nesouhlasit !!!

Struktura stanov: „OSBB založila úzká skupina lidí a nikoho nepřibrala. Navíc si podle stanov si mohou lidé ve vedení na členské schůzi odhlasovat, co je napadne a nikdo s tím nic nenadělá.“

Je nám vytýkáno, že už samotný vznik OSBB byl svěřen do rukou úzké skupiny lidí. Ano, je pravda, že počet zakládajících členů byl poměrně nízký. Nebylo to ale proto, že bychom nechtěli nikoho jiného ke vzniku sdružení pustit. Hlavní aktivita pro vznik OSBB vzešla od lidí, pohybujících se v různých spektrech fanouškovské základny. Hlavní impuls ke vzniku OSBB vzešel od lidí pohybujících se okolo webu banicek.com a tyto lidi lze jen těžko považovat za „radikální část“ fanoušků. Doplnili je lidé pohybující se „v kotli“, ale úmyslně byl přizván i zástupce dalšího činného webu či člověk, kterého ještě donedávna nikdo neznal, který se sám přihlásil do fungování tzv. správní rady ještě za starého vedení. Ta měla – jak možná víte – velký podíl na vyjasnění si vztahů k bývalému vedení. Je pravda, že se jedná o úzkou skupinu fans, ovšem vězte, že si jen těžko dovedeme představit jiný způsob vzniku. Jak jsme měli oslovit lidi, které neznáme? Jak dát dohromady cokoliv smysluplného ve větším počtu lidí, když i v tomto omezeném počtu to nebylo zdaleka jednoduché? A jak vůbec utvářet něco, když je všeobecně známo, že mnoho fanoušků či dalších lidí je všeobecně aktivními pouze v hospodě u piva?

S čím rozhodně nemůžeme souhlasit je připomínka směřující k tomu, že si mohou zakládající členové odhlasovat, co chtějí. 50% přítomných zakládajících členů je pouze až druhou podmínkou, za které je možně ve členské schůzi pokračovat. Hlasování o projednávaných záležitostech se účastní všichni přítomní členové OSBB a jejich hlasy mají stejnou váhu pro rozhodování jako hlasy zakládajících členů. Váha jednotlivých hlasů je ovlivněna pouze výši vkladu, kterou členové do OSBB vložili. Přesně tak probíhalo i hlasování na minulé členské schůzi. Máme za to, že podmínka, aby  se členská schůze mohla uskutečnit i když nedorazí 50% všech členů sdružení  – je nutná. Při větším počtu členů (už i při současném poměrně nízkém počtu) je totiž málo pravděpodobné, že by se nám podařilo na schůzi těch 50% všech členů dostat, takže bychom nedohodli nikdy nic… Ostatně tato podmínka není ničím výjimečným – lze ji nalézt ve stanovách celé řady sdružení nebo například zájmových organizací.

Vyvolení zakládající členové: „Zakládající členové si stanovili privilegia a pasovali se na vyvolené“

Jak už jsme zmínili v předešlých odstavcích, zakládající členové nejsou žádnými „vyvolenými“ nýbrž lidmi, kteří byli ochotni se do věci vložit a obětovat nemálo svého volného času na to, aby sdružení vůbec vzniklo.

Odvolatelnost a právo veta: „Zakládající členové jsou prakticky neodvolatelní a mají zbytečně velká privilegia“

Pokud se týká „práva veta“ a ztížené odvolatelnosti zakládajících členů“, tyto prvky jsou ve stanovách úmyslně a zůstanou tam. Nejedná se o žádné privilegium, nýbrž o jistou pojistku proti možnému zneužití OSBB v budoucnosti. Teoreticky by se mohlo stát, že se objeví osoba nebo skupina osob s potenciálem na to, aby přehlasovala všechny oponenty v OSBB a mohla odhlasovat třeba i „Smrt Baníku“. Nechceme zkrátka, aby si OSBB někdo koupil proti vůli a smyslu její existence a tyto prvky stanov tomu mohou zabránit. Pokud má někdo pocit, že je to pouze „privilegium vyvolených“, budeme ho o opaku přesvědčovat těžko, přesto budeme rádi, když se nám to povede…

Majetkový vstup do struktur FCB: „OSBB si dávalo za cíl vstup do majetkových struktur FCB a později od toho upustilo“

Je pravda, že toto bylo jednou z priorit při vzniku OSBB. Vstupu do struktur FCB se rozhodně do budoucna nevzdáváme, nicméně v této chvíli je pravda prostě taková, že na to OSBB nemá sílu. Se 140 členy a ani ne půlmiliónem na účtu nás prostě do vedení FCB nikdo nevezme. To je prostý fakt, který nás netěší, a budeme jen rádi, pokud se na tom v budoucnu něco změní.

Marketing a strategie: „OSBB nemá žádný marketing a žádnou strategii do budoucna“

Chápeme, že současná strategie OSBB není zcela zřejmá. To ovšem vyplývá už z výše zmíněné nemožnosti vstupu do majetkových struktur FCB. Proto se snažíme pomoci jinak, což jsme se pokoušeli už zmiňovanou rekonstrukcí trávy v Muglinově, čímž jsme chtěli pomoci řešit jeden z nejpalčivějších problémů FCB. Pokud má někdo nějaký návrh, kam by se měla aktivita OSBB ubírat, budeme jen rádi. Musíme uznat, že se současnou silou, kterou disponujeme (a která je pro nás všechny opravdu značným zklamáním) pro nás není jednoduché sami sobě „určit směr“. Na nějakou aktivitu, pomoc či návrhy ze strany členů, ale i „nečlenů“ zatím čekáme marně. Současná strategie OSBB je – ať chceme nebo nechceme – ovlivněna i současnými událostmi okolo samotného Baníku. Jak máme připravovat byť krátkodobou strategii, když nevíme, co bude s Baníkem za několik měsíců či dokonce týdnů?

A že nemáme žádný „marketing“ ?  Odmítli jsme jít cestou placené inzerce či reklamy. Přesto se o našem sdružení objevily zmínky či články na oficiálních i neoficiálních webech FCB, v denících Sport, Deník, 5+2, v televizním vysílání, na Rádiu Čas… Ano určitě by toho mohlo být více a opět platí to, co v předchozím odstavci – každý smysluplný návrh či nápad je vítán. Opět je však prozatím vše na bedrech několika málo (jak vy píšete) „vyvolených“, a jakákoliv aktivita širší základny fans nepřichází…

Tímto děkujem za podněty a připomínky a těšíme se na další spolupráci se VŠEMI FANOUŠKY BANÍKU !!!