Členská schůze 14.3.2017

15. 3. 2017

Řádná členská schůze ZS BB se konala v úterý 14. března 2017 v 17:00 hodin v restauraci Sokolka v Ostravě a protože se na uvedenou hodinu nesešel potřebný počet členů spolku, posunul řídící schůze Lukáš Bialek přesně podle Stanov spolku začátek o 15 minut. Po uplynutí této doby byla schůze usnášení schopná vzhledem k přítomnosti nadpoloviční většiny zakládajících členů (přítomno 11 zakládajících členů).

Předseda spolku Jiří Holiš přečetl přítomným Zprávu o činnosti ZS BB za rok 2016 a tato byla následně jednomyslně schválena.

V dalším bodě programu přečetl člen Kontrolní komise Michal Hřebačka Zprávu kontrolní komise za rok 2016, i tato byla schválena hlasy všech přítomných.

Poté se slova ujal člen spolku Martin Otto, který obeznámil schůzi se zamýšlenou účastí spolku na dvou chystaných projektech na podporu mládeže. Prvním jsou turnaje přípravek Den s Baníčky, který letos proběhne 22.4. a to hned na pěti místech (Studénka, Petřkovice, Těrlicko, Vigantice a Leskovec nad Moravicí) a na který ZS BB přispěje – stejně jako loni – částkou 2.500,- Kč na každý turnaj. Celkem se tedy jedná o částku 12.500,- Kč. Druhým projektem je možná finanční spoluúčast spolku na akci Turnaj pro Deniska – turnaj proběhne na Šoupalce za účasti 8-10 týmů se startovným a vybraná částka bude použita pro humanitární potřeby (např. pomoc zdravotně postiženým dětem se zájmem o fotbal). Členská schůze odsouhlasila uvolnění částky 12.500,- Kč na Den s Baníčky, o případné finanční pomoci druhému projektu rozhodne Výbor ZS BB.

Dalším bodem programu byla diskuze a zde se diskutovalo o možnosti umístit billboard sdružení na vítkovickém stadionu při druholigových zápasech Baníku, možnosti fotbalového utkání ZS BB – A tým Baníku po skončení jarní části soutěže, o využití dresů darovaných spolku Baníkem či o nutnosti dávat pozor na to, aby rozpočet spolku nebyl výrazně ztrátový.

Na závěr členské schůze bylo jednomyslně schváleno následné usnesení:

– členská schůze bere na vědomí a schvaluje Zprávu o činnosti ZS BB za rok 2016

– členská schůze bere na vědomí a schvaluje Zprávu kontrolní komise za rok 2016

– členská schůze uvolňuje částku 12.500,- Kč na akci Den s Baníčky

– členská schůze pověřuje Výbor ZS BB rozhodnout o případné finanční spouúčasti na akci Turnaj pro Deniska včetně rozhodnutí o výši případné finanční pomoci

– členská schůze pověřuje Výbor, aby rozhodl o způsobu využití dresů, které věnoval Baník spolku jako poděkování za dosavadní spolupráci

Po schválení usnesení poděkoval řídící schůze přítomným za účast a členskou schůzi ukončil.

Zapsal 14.3.2017 Jaroslav Kula

Výroční zpráva 2016

Výroční zpráva 2016

Kontrolní zpráva 2016

Kontrolní zpráva 2016