Listopadová výborová schůze

5. 12. 2016

Netradičně ve středu se sešlo 5 členů výboru a 4 řadoví členové k poslední výborové schůzi roku 2016.

Definitivně byla uzavřena akce s velkoplošnou obrazovkou, byla nastíněna možnost další podpory mládeže FCB a byla stanovena výše příspěvků na rok 2017.