Kompletní zápis ze setkaní: Vedení Baníku Ostrava odpovídalo na otevřený dopis OSBB

4. 10. 2013

 

1. Peníze od města za prodej Bazalů.

Petr Šafarčík.“ Odpovíme na všechny tři dotazy z otevřeného dopisu. Dnes odpoledne se zrodil narychlo nápad, aby mezi nás přišel i primátor Petr Kajnar. Osobně jsem byl mírně překvapen tónem a obsahem dopisu. V prosinci 2011 začala akce Zachraňme Baníček. Přišli jsme do klubu, který neměl nic. Měl prodaný stadion za 40 mil., firma byla v krachu, klub byl tři dny od insolvence. Vstoupili jsme s Liborem Adámkem do klubu, abychom ho zachránili.“  pokračovaní..

Petr Kajnar.“ Jednal jsem před pány Adámkem a Šafarčíkem o prodeji Baníku s Hadamczikem a Světlíkem. Oba to ale odmítli. Kdyby stávající majitelé Baník nekoupili, Baník by dnes nebyl.“
Petr Šafarčík.“ Odepsání pohledávek nás stálo 30 milionů korun. Tam byla hlavním problémem kauza Magera. Spláceli jsme staré závazky z vlastních zdrojů a to formou půjček. Udělal jsem si inventuru k 15. 2. 2012 a od tohoto data jsme uhradili 106 mil. korun na převzaté závazky, 11 mil. korun musíme ještě uhradit a máme na to podepsané splátkové kalendáře. 15 mil. korun je předmětem současných soudních sporů – zaplatíme je, až budeme muset. Dohromady jsme tedy uhradili na závazcích 132 milionů korun. K dnešnímu dni nemá Baník Ostrava závazky po splatnosti a není ohrožen insolvencí. Celkem bylo k uspokojení 213 věřitelů. Poslední splátka od města za prodej stadionu dorazila na konto klubu tento týden.“

Petr Kajnar.“ Myslel jsem, že město poslalo peníze najednou…“ (udiveně).

Petr Šafarčík.“ Ne, ve splátkách. Po odečtu daně a nákladů na audit obdržel Baník Ostrava od města 110 mil. korun. Členění závazků bylo následující: 60 mil. korun vůči klubům, agentům, hráčům, trenérům a realizačním týmům. Dávám zde k nahlédnutí seznam všech 213 věřitelů. Mezi kluby (celkem 22) jsme nejvíce dlužili Příbrami za Fantiše, Mönchengladbachu za Svěrkoše a Nitře za Greguše. Zde jsme ale prohráli arbitráž ve Švýcarsku na základě křivého svědectví představitelů slovenského klubu včetně dnes z jiné kauzy mediálně známého hráče Ivana Hodúra a pokud bychom do tří dnů nezaplatili, hrozila by nám okamžité exekuce. Zaplatili jsme, ale nyní jsme podali tři soudní žaloby na křivá svědectví, která zásadně ovlivnila arbitrážní verdikt v tomto případě. Dalším závazkem byl závazek vůči Jihlavě v případě Vydry. Mezi hráči to byli Šenkeřík, Adámik, Vomáčka, Lukeš, celkem 36 hráčů. V kategorii realizačních týmů pánové Lička a Pánik, celkem 37 trenérů a členů realizačních týmů. Mezi agenty Paska, Chovanec, Nehoda, celkem 8 agentů. Dále jsme platili pohledávky vůči finančním úřadům, zdravotním pojišťovnám a České správě sociálního zabezpečení. 80 věřitelů bylo z řad obchodních partnerů od roku 2009 do současnosti. Celkově šlo z pohledávek na fotbal 65 mil., do bank 45 mil., 32 mil. byly ostatní pohledávky. Dá se říci, že Baník dluží v současné době 26 milionů korun – ve splátkových kalendářích nebo námi soudně rozporovanými. Je sice také ještě dluh vůči akcionářům, ale tady musí akcionáři počkat, až bude klub výdělečný nebo se časem smířit s tím, že šlo o nenávratnou neziskovou investici. Živíme klub i mimo prodej jeho majetku. Letošní rozpočet je osekaný na 80 mil. korun, abychom se nezadlužovali i nadále. Financujeme klub z obchodní činnosti a loterií. Za našeho dosavadního působení se v klubu otočilo 260 milionů korun a jen 110 milionů, což není ani polovina, přišlo z města za prodej stadionu. Máme finanční rezervu do 31. 12. 2013 a také peníze na to, abychom sezonu dohráli. Mimochodem za pana Petery byl rozpočet klubu 190 milionů korun. Příjmy z prodeje hráčů tenkrát činily 85 milionů korun a hráči se obratem nakupovali a prodávali. Ano, my neprodáváme i z toho důvodu, že nabídky za Fantiše i Frydrycha nejsou adekvátní. Převzali jsme vybrakovaný kádr a hráče chceme do budoucna prodávat, až nám nějací z vlastních zdrojů dorostou. V 80 mil. rozpočtu je 40 mil. na první tým, 10 mil. na mládež a zbytek na správu stadionu a ostatních sportovišť a správu klubu. Rozpočet se dá ještě redukovat, třeba 40 mil. na áčko je hodně, ale musíme platit vysoké kontrakty se staršími hráči, které byly v minulosti uzavřeny. Tito hráči jsou placeni nadstandardně a v současné době třeba nehrají. A řeč není o Lukešovi. Pro zajímavost kádr, který uhrál se základní sestavou čtyři body s Libercem a Slováckem, bere dohromady jen o 100 000 korun více než nejlépe placený hráč klubu. Čtyři body z posledních dvou kol ceníme výše než vypadnutí v poháru.“

2. Transparentní hospodaření pro fanoušky.

Petr Šafarčík.“ Není problém doložit faktury. Pokud se domluvíme na souhlasu se zveřejněním s firmou, která rekonstrukci trávníku dělala, tak průkazně zveřejníme všechny faktury. Mysleli jsme si, že pokryjeme celou rekonstrukci trávníku z transparentního účtu. Měli jsme ale u firmy Zelený pažit nedoplatek 900 000 korun, v současné době dlužíme ještě na splátky 500 000 korun. K dnešnímu dni je na transparentním účtu něco kolem 130 000 korun. Budeme od zimy pracovat opět na zvýšení povědomí o Baníku. Dojde k fúzi společností Baník Ostrava a. s. a Bazaly a. s. a vznikne jedna společnost, v které bychom rádi přivítali nové investory a partnery. Vyzývám tímto OSBB na účasti na budoucích projektech. Vedeme jednání se sponzory. Generálním partnerem jsou Vítkovice Holding (pan Švětlík). Ohledně jednání s novými sponzory nám to skřípe. Rok jsme jednali s panem Bakalou. Proti je ale atmosféra v regionu (problémy OKD, Evraz). Atmosféra ve firmách není nakloněná podpoře sportu. Máme úbytek sponzorů i příjmů z reklamy. Proti zájmu sponzorů o fotbal je i atmosféra v českém fotbale a nejnovější sázkařská aféra. Proti vstupu do klubu se vyjádřila i Skanska.“

Petr Kajnar.“ Ostrava a region šlav poslední době ekonomicky dolů. Přišli jsme za poslední roky o jednu miliardu. Od roku 2008 nám chybí v rozpočtu 200 mil. za nové rozpočtové určení daní pana Kalouska, který nám sice dal 250 mil. prostřednictvím loterií a heren, ale tyto musíme – s ohledem na sociální dopady například patologického hráčství – omezit. Osekali jsme dokonce i divadla a neziskové organizace. Baník má z loterií 25 mil. ročně. Na Baníku mě mí spolustraníci politicky „oddělali“ – kdyby to ale nebylo na Baníku, bylo by to na něčem jiném. Cizí kapitál v regionu zaměstnává lidi, ale nemíní podporovat sport. Jediným místním podnikatelem schopným dát něco do sportu je pan Světlík. I já osobně jsem sháněl sponzory pro Baník. V Ostravě není jediná silná stavební firma. Sami víte, že dokonce i Arcellor Mittal bojuje o přežití.“

Petr Šafarčík.“ Nemám informaci o tom, že by pan Světlík odcházel z Baníku. Ano, slyšel jsem to, ale on mi to přímo nepotvrdil. Vyžádal si ode mě dokumentaci, když slyšel fámu, že jsme si ve vedení Baníku za jeho peníze a peníze města koupili drahá auta. Mohu potvrdit, že má firma PAM, jejíž reklamy jsou kolem hřiště na Bazalech, dala prostřednictvím sponzoringu do Baníku 6 mil. korun.“

Libor Adámek se následně vyjádřil ke kauze chybějících jmenovek na dresech, která souvisí se sponzoringem. “Realizační tým přišel s požadavkem, aby měli dresy bez jmenovek, a já jsem jim vyhověl. Vyhodnotíme, jestli to bylo dobře nebo špatně, ale nevidím v tom dogma. Po sezoně jdou dresy do mládeže a tím, že nemají jména, tak držíme určitou identitu Baníku. Nemáme prostředky, abychom každé kategorii kupovali každý rok různé sady dresů se jmény.“

Následně byl představen nový marketingový ředitel Baníku Ostrava Matouš Hába, která se snaží hledat pro klub nové partnery. Petr Šafarčík přiznává, že jedna firma dokonce odmítla dát peníze do Baníku kvůli jeho osobě a pokračoval.“ Máme stejnou vizi i bez generálního sponzora. Nebudeme nikdy jako například Mladá Boleslav, která od Škodovky dostane každý rok 50 milionů na nákup celé základní jedenáctky tak, aby hrála poháry. My chceme, aby za Baník hrálo 80% vlastních odchovanců. To ale ještě bude trvat minimálně dva roky, než tento stav nastane.“

Petr Kajnar.“ Miloš Zeman byl poslední premiér, který se zajímal o Ostravu. Nechal tady 20 miliard, když měl výjezdní zasedání vlády. Musíme si pomoci sami. Praha na nás kašle. Recept pro Baník vidím ve výchově vlastních hráčů a žít z prodeje. Myslím si, že pan Světlík z Baníku neodejde. Nepřijde ale ani partner za 20 – 30 mil. korun ročně. Je zajímavé, že na městě a v médiích se mluví o 110 mil. pro Baník, ale již se nedozvíte, že město přikleplo také například 80 mil. rok staré soukromé firmě na rekonstrukci hotelu Palace. V současné době dáváme stejné peníze jak do Baníku, tak do hokejových Vítkovic.“

3. Vztah současného vedení s bývalým majitelem Peterou.

Libor Adámek.“ Soudní řízení s Peterou probíhá, ale jsem nyní vázán písemným slibem mlčenlivosti. Je to těžké jednání, byť jsem tady před rokem sliboval, že mu bude horko. Po pravdě jsem dost naštvaný, že na toto téma otevřený dopis OSBB narážel. Lidi mě otravují, ať jim zaplatím závazky, které jim pan Petera dluží. A jsou to milionové částky.

Petr Šafarčík.“ Naše propojení s Panem Peterou neexistuje.“

Následovala závěrečná diskuse na základě otázek fanoušků:


a) Krabec, Boglevský, Pavliska.
Petr Šafarčík.“ Pan Krabec odešel na vlastní žádost do Frýdku – Místku, byť jsem ho dlouze přemlouval. Co se týká lékařů, tak pánové Boglevský a Pavliska již nepracují v městské nemocnici Ostrava a pro nás je z mnoha důvodů praktičtější mít doktory z tohoto zařízení. Lékařům jsme dlužili, ale k dnešnímu dni by měly být všechny pohledávky vůči nim uhrazeny.“

b) Odklad začátku zápasu s Bohemians 1905 a odklady výkopů utkání kvůli hokeji.
Petr Šafarčík.“ Dodnes nevím, jestli to bylo dobře nebo špatně. Vyšli jsme vstříc Bohemce a věřím, že nám to oplatí, když to budeme potřebovat. Bylo by dobré, kdyby od vás fanoušků vyšly podněty, abychom prosadili vaše požadavky, co se týká výjezdů.“

c) Závazky minulého vedení.
Petr Šafarčík.“ V současné době vymáháme 30 mil. korun po minulém vedení. Od září 2012 pan Petera nedoložil ani jednu fakturu, kdy odcházely z klubu peníze vybírány hotovostně.“

d) Možný prodej klubu.
Petr Šafarčík.“ Oslovili jsme nové partnery a investory ke vstupu do nově vzniklé společnosti. V případě zájmu jsme ochotni náš majoritní podíl prodat.“

e) Mluvčí Plevová – Šimčíková.
Petr Šafarčík.“ Nelze ji hodnotit v její nepřítomnosti. Pravdou je, že její práce není ohodnocena klubem, ale je externí zaměstnanec.“

f) Šafarčíkův syn.
Petr Šafarčík.“ Syn pracuje na pozici manažera pro strategii a rozvoj. Z 90% je náplní jeho práce mládež a přípravy akademie Baníku Ostrava.“

g) Sponzoři a rozpočet.
Petr Šafarčík.“ Sponzoři pokrývají 50% celkového rozpočtu.“

h) Hnutí Ostravak, prodej stadionu.
Petr Šafarčík.“ Hnutí Ostrava proti nám za prodej spustil kriminalizační kampaň. Jedině prodej městu byla šance, že Baník zůstane na Bazalech. I zásluhou Hnutí Ostravak je momentálně Baník vnímán negativně.“

ch) Pokuta kabině.
Petr Šafarčík.“ Hráči nyní dostávají základní platy a prémie. Dohoda v kabině byla trochu jiná, než jaká byla prezentována v médiích a hráči to dobře ví. Byli jsme domluveni, že to zůstane za dveřmi kabiny a jsem rád, že to tak zůstalo. Jen oni sami vědí, jak to mají s pokutami a prémiemi.“

i) Zodpovědnost za hostování cizích hráčů.
Petr Šafarčík.“ Finální rozhodnutí máme my majitelé. Chtěli bychom samozřejmě přivádět hotové hráče. Sportovní úsek v čele s Radkem Slončíkem ví, že doplnit první tým jenom z juniorky není možné. Z letošních hostování jsme zatím nejvíce spokojeni s Rolincem a Engelmannem – zejména s počtem branek, které vstřelili.“
Do diskuse se zapojuje honorární člen OSBB Karel Kula a pokládá téma:

j) Náhrada za Cviertnu.
Petr Šafarčík.“ S nikým v současné době nejednáme. Ano, situace, kdy pánové Svědík a Korytář zároveň s trénováním studují trenérské licence a nejsou třeba týden s týmem, není ideální. Zdravotní stav pana Cviertny není optimální. Budemeale vše řešit až v zimní přestávce.“

k) Vztahy s Třincem, Karvinou a Frýdkem – Místkem.
Karel Kula.“ Baník je nad Třincem. Z pohledu Třince jsou vztahy dobré a chceme být pro Baník otevřeným partnerem. Třinec na rozdíl od Karviné do ligy nechce a ani nemůže vzhledem k ligovému hokeji ve městě. Karviná je ale v jiné situaci, ligové ambice má a tudíž nebude posilovat Baník jako svou konkurenci. Má peníze od Bakaly a smlouvu o jeho podpoře až do roku 2020.“

l) Bakala a Ostrava.
Petr Kajnar.“ Bakala nechával v Ostravě 50 mil. korun ročně. Teď nesponzoruje nic. Karviná skřípala zuby, když slyšeli o Ostravě.“

m) Radegast, Ostravar.
Petr Šafarčík.“ Skupina vedení pivovaru v Plzni a vedení ligy, která dostává velké peníze od Gambrinusu, na nás tlačili, abychom ukončili spolupráci s Ostravarem, protože je to přímý konkurent pivovarů spadajících pod skupinu Plzeňské pivovary, kde patří i Radegast.“

n) Ženy FCB na Bazalech.
Petr Šafarčík.“ Proč tam nehrají, o tom mi nic není známo. Nemohu na to odpovědět.“

o) Bodový plán pro podzim.
Libor Adámek.“ 17 bodů.“
Petr Kajnar.“ 14 bodů.“
Petr Šafarčík.“ 20 bodů. Je to motivační pro hráče, protože oni mají dva cíle pro prémiový řád. Buď získají na konci ligy 40 bodů, nebo skončí v konečném pořadí do 10. místa.“

Na závěr si vzal slovo Petr Kajnar.“ Chtěl bych vás fanoušky vyzvat, abyste se chovali lépe než lidé v sociálních konfliktech v našem městě. Město je nachystáno na Baník ho potopit. Nedávejte záminku. Doufám, že se těchto konfliktů nebudete účastnit.“

Po společně zazpívané klubové hymně bylo setkání oficiálně ukončeno.

Zapsal Martin Němec