Revitalizace hřiště Rapid Muglinov pozastavena

6. 5. 2013

Na letošní členské schůzi sdružení byl odhlasován záměr finanční pomoci s revitalizací trávníku fotbalového hřiště Rapid Muglinov s tím, že na hřišti budou mít zdarma možnost trénovat/hrát předem určená mládežnická družstva FC Baník Ostrava. Ačkoli byla poté vykonána řada přípravných kroků, Výbor OS BB se domnívá, že je třeba pozměnit původní plány.

Jak jistě víš, současná situace kolem Baníku je značně nejistá. Statutární orgány města Ostravy opět odložily rozhodnutí o případném odkoupení stadionu Bazaly, dluhy Baníku jsou stálou hrozbou pro jeho samotnou existenci, hrozí ztráta profesionální licence či dokonce vyhlášení insolvence na klub a tím pádem jeho praktický zánik.

Za této situace navrhuje Výbor OS BB dočasně zmrazit veškeré aktivity ve vztahu k Rapidu Muglinov a vyčkat dalšího vývoje okolo Baníku. Rozhodně se možnosti této spolupráce nevzdáváme a rádi se k ní po vyjasnění situace vrátíme.

Výbor věří, že jeho rozhodnutí chápeš a podporuješ. Nemůžeme vložit naše společné peníze do něčeho, z čehož by Baník nakonec nemusel vůbec profitovat.