Aktuální informace -srpen 2013

6. 8. 2013

Zdravím !
Jak už jsme naznačili v červnu, rozhodli jsme se odstoupit od finanční spoluúčasti revitalizace hřiště Rapidu Muglinov. V současné době se zdá, že se začínají dávat do pohybu věci okolo nového tréninkového centra pro mládež na ulici 1.máje (snad to není jen mylný dojem !!!). Navíc po přesunu A-mužstva FCB na Městský stadion ve Vítkovicích zřejmě vzniknou nové tréninkové plochy i na Bazalech. Proto jsme se rozhodli, že nebudeme naše společné peníze vydávat na projekt, který by pak nebyl ze strany Baníku patřičně využíván…
V současné době tedy nemáme žádný konkrétní plán, jak peníze využít, ale je jasné že se na účtu nezkazí a že se pro ně v budoucnu určitě smysluplné využití najde.
Opět se obracíme na všechny členy i nečleny, aby jste v případě jakýchkoliv konkrétních návrhů či připomínek kontaktovali výbor OS BB prostřednictvím mailu, nebo se můžete (po předchozí domluvě) účastnit i schůze výboru, která bývá zpravidla první čtvrtek v měsíci na Sokolce…
Těšíme se na další spolupráci, KING BANÍK !!!
Za výbor OS BB Lukáš Bialek