Výborová schůze – září 2013.

13. 9. 2013

Na výborovou schůzi dne 12.9.2013 se dostavilo 6 členů výboru a přítomno bylo i několik dalších členů sdružení. Bylo schváleno přijetí 5 nových členů sdružení. Probírala se možnost a forma naší reakce na nesmyslné posunování s termíny zápasů FCB, kdy máme pocit, že se vychází vstříc všem, jen fanouškům FCB ne. Dále byla na programu příprava jedné kulturní akce, o jejiž případném konání, pokud to klapne, budeme v nejbližší době informovat. Na pořadu byla také příprava změny stanov, upravující členství v OS BB, která bude navržena ke schválení na příští členské schůzi.